Давайте знайомитися: Ми – молодь!

Що ж ми можемо зробити у своєму селищі, у державі? Моїм одноліткам до повноліття кілька років. Адже тільки з 18 років ми зможемо брати участь у виборах, а це реальна можливість поучаствовать у рішенні державних і місцевих питань. Чому саме вибори допоможуть вирішити проблеми населення й держави?

Право вибору – одне з фундаментальних прав людини. У статті 21 Загальної декларації прав людини вказується «Кожна людина має право брати участь у керуванні своєю країною безпосередньо або за посередництвом вільно вибраних представників». Вибори – це юридично узаконена процедура, у рамках якої громадяни визначають, хто буде представляти їхні інтереси в тих або інших органах влади. Але, вибори – це не тільки захід, у ході якого виявляється, хто займе депутатське крісло або стане президентом.

Політична місія виборів значно більше широка:

по-перше, вибори зміцнюють віру простих людей у те, що вони мають можливість контролювати уряд і прийняті їм рішення;

по-друге, вибори допомагають людям виявити підтримку або розчарування існуючим урядом;

по-третє, вибори – це ефективний спосіб політичної освіти народу;

по-четверте, вибори є барометр суспільної думки

Таким чином, кожний відповідальний громадянин повинен розуміти, що його голос завжди дуже важливий при визначенні влади в державі. Вибори – інструмент народовладдя, вони створюють механізм контролю громадян над владою. Формування владних структур – це прерогатива громадян. По жартівливому вираженню Б. Шоу «демократія – це винахід, що забезпечує нам уряд, що ми заслужили».

Будь-якій справі, у тому числі й виборам, необхідно вчитися. Таку «школу виборів» ми проходимо у своїй школі. Всі найважливіші питання в нас вирішує Шкільну раду, куди входять батьки, учителі й учні. Для нас, дітей, це реальний шанс поучаствовать в обговоренні «дорослих» питань, це досвід прийняття рішень, іноді дуже непростих. Самоврядування в школі здійснюється через роботу представників класів у Шкільній думі й інститут президента Шкільної країни. У травні минулого навчального року продзвенів останній дзвінок для одинадцетиклассника Ігоря, що протягом двох років займав цей важливий пост. У цей час у школі проходить виборча кампанія на вибір нового шкільного президента. Мій однокласник Сергій – один з кандидатів на цей пост

Бути президентом школи почесно й відповідально. Ми вчимося реалізовувати обіцянки, адже 300 пара очей школи, що вчиться, уважно стежать за кожним твоїм кроком. Ми вчимося приймати рішення, робити правильний вибір, нести за нього відповідальність

Зробивши свій вибір, ми завжди оцінюємо результат: чи відбулися обіцяні поліпшення, що виконано з передвиборної програми. Оцінювати завжди легше те, із чим ми зіштовхуємося щодня свого життя. Виходить, що випливає кроком в «виборчому» утворенні повинне стати місцеве самоврядування як приклад особистої участі народу в рішенні місцевих проблем і подання інтересів різних верств населення. Наші депутати – це люди, що знають проблеми свого району, селища, що бачать перспективи їхнього розвитку, що роблять ставку на молоде покоління як на майбутніх керівників, працівників, підприємців, парламентаріїв, тобто активних і свідомих громадян і патріотів своєї країни. Я задумалася: а що б я могла зробити на рівні свого селища й району, що потрібно знати й ураховувати у своїй роботі?

Якби я була депутатом, то я б ужила наступних заходів:

Заходу щодо поліпшення соціально – економічної обстановки в селищі в цілому, у тому числі підтримка підприємництва й виробництва

Будівництво спортивних і культурних об’єктів

Забезпечити виконання законів, адже для молоді прийнято багато законодавчих актів, програм і проектів, але вони або залишаються на папері, або реалізуються частково.

Щоб у майбутньому реалізувати дані ініціативи, необхідно вже зараз знати законодавчі основи діяльності органів місцевого самоврядування. Для цього я в першу чергу ознайомилася з існуючим законодавством

Місцеве самоврядування є однієї з основ конституційного ладу Російської Федерації, зізнається й гарантується Конституцією Російської Федерації.

Правову основу місцевого самоврядування становлять: загальновизнані принципи й норми міжнародного права, Конституція Російської Федерації, Федеральний закон від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ “Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації, укази й розпоряджень Президентів Російської Федерації, постанови й розпорядження Уряду Російської Федерації, нормативні правові акти суб’єктів Російської Федерації, устави муніципальних утворень, рішення, прийняті на місцевих референдумах і сходах громадян

Відповідно до Конституції Російської Федерації, «місцеве самоврядування в Російській Федерації забезпечує самостійні рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування й розпорядження муніципальною власністю». Питання місцевого значення – питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципального утворення, рішення яких відповідно до Конституції Російської Федерації й Федеральним законом здійснюється населенням і (або) органами місцевого самоврядування самостійно.

Федеральний закон “Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації” установлює питання місцевого значення поселення, муніципального району, міського округу, а також повноваження органів державної влади за рішенням питань місцевого значення.

Крім того, федеральний закон допускає наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Російської Федерації й суб’єктів Російської Федерації з наданням їм відповідних субвенцій і підконтрольністю органам державної влади, а також здійснення органами місцевого самоврядування державних повноважень, не переданих органам місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні й інші органи місцевого самоврядування.

Тому особливо важливо, щоб молодіжна політика державних органів влади, сприяла розвитку творчої, творчої діяльності молодого покоління, розвитку їхньої відповідальності й «небайдужості» до життя в країні. «Молодь – це сама активна й мобільна частина суспільства, що швидше адаптується до змін, легше засвоює нові знання. Сучасної Росії особливо необхідні добре утворені, ініціативні й творчі люди, що вміють приймати сміливі, нестандартні рішення. І один із пріоритетів державної молодіжної політики – дати молодим людям можливість розкрити свій потенціал, знайти гідні місця в житті, яскраво виявити себе в державній і суспільній діяльності, у науці й культурі» – відзначає президент РФ Д.А. Медведєв

Я вважаю, що влада повинна робити ставку на молоді. Адже молодь – це і є майбутнє!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания