Маяковський-Лірик

Колекція творів: Маяковський-Лірик

Після похорону В. Маяковського Марина Цветаева напише: “Боюся, що, незважаючи на народні похоро-ни, на всю пошану йому, весь плач по ньньому Москви й Ріс-Ці, Росія й дотепер не зрозуміла, хто їй був даний в особі Маяковського».

Маяковський залишився незрозумілим. Передчуття це-го трагічного відчуження, нерозуміння самого глу-бокого й чистого, що було в ньому, тривожило поета ще за кілька років до смерті:

Я хочу бути зрозумілий моєю країною

А не буду зрозумілий, що ж.

По рідній країні пройду стороною,

Як проходить косою дощ

Рання лірика Маяковського буяє образами, узятими поетом з навколишнього світу. І як по-раз-ному трактуються вони в його добутках! Кожний штрих, кожна деталь, будь-яке слово – все несе на

Собі відбиток особистості, настрою, почуття автора!

Як неоднозначно, суперечливо сприймає він всі, про що пише! Наприклад, нерідко поет звертається в ліричних віршах до небесної своєї подру-ге – місяцю. Вона для нього може бути й “коханкою ри-жеволосой», і матір’ю його поезії. Він наділяє її чер-тами жінки – її теплом, чуйністю, розумінням. Він звертається до неї зі словами: Адже це ж дочка твоя – моя пісня… Але от настрій лагідної любові, якогось невловимого духовного єднання з навколишній мі-ром переміняється несподіваним прозрінням. Так само ост-ро й сильно, як раніше любив, тепер почуває поет всю мерзенність, склизкую й безвихідну ворожість цього миру. І місяць – той же самий місяць – бачиться поетові совер-шенно інший: …а за сонцями вулиць десь шкутильгав ні-кому не потрібний в’ялий місяць

Необхідний для кожної людської душі етап особистісного, морального самоствердження збігається в Маяковського згодом його творчого становле-ния. Звідси та суперечливість, бескомпромисс-ность, що властива його ранній ліриці. Ощуще-Ние припливу творчих сил, готовність до роботи, по-стоянному духовному неспокою підводять Маяків-Ского до розуміння його поетичного кредо: він повинен дати мову без’язикій вулиці. Він повинен віддати тракти-рам і площам цей свій що рветься, непокірливий, непро-жований лемент. Ця роль не може не бути святий для поета. Він жадає визнання, він вірить, що гідно його.

И знову іронічний, ледве глузливий голос юнос-ти, що живе в ньому, змушує Маяковського не тільки мучитися й любити, викривати й захоплюватися, але й про-сто жартувати над собою:

И бог заплаче над моею книжкою!

Не слова – судороги, що злилися грудкою,

И побіжить по небу з моїми віршами під пахвою

И буде, задихаючись, читати їх своїм знайомим

Але крім особистісних протиріч, існую-щих усередині самого поета, заглиблюються й трагічні протиріччя епохи, сучасником якої йому до-велося стати, часу, що характеризується ламанням світорозуміння тисяч людей

Все це не може не відбитися на творчості поета, і в ньому з’являються ноти безвір’я, спустошеності, обманутости, розчарування:

Я самотній, як останнє око

В идущего до сліпого людини!

Біль, самітність, що переживає поет, він не може відокремити від трагічної долі своєї батьківщини, свого часу, свого покоління:

Ти! Нас – двоє,

Ораненних, загнаних ланями,

Здибилося ржанье осідланих смертю коней

Дим через будинок наздожене нас довгими долонями,

Каламуттю озлобивши ока вогнів, що догнивають у зливах!

“Сестра моя!» – так звертається Маяковський до землі у вірші “Від утоми».

У свідомості поета живуть не тільки глобальні, епо-хальние думки. Як здатний він почувати, сопере-живати, як здатний насолоджуватися земними человечес-кими радостями! Через багато років, коли юний лірик з пораненим серцем устане бійцем у робітник лад, ког-так майже всі забудуть про його першу справжню поезію, поезію серця й любові, поезії, виконаної болю й самітності, поезії кілких рим і рядків, що розлітаються, поезії, що жолобить і б’є наотмашь, ніжний і співаючої, ліричний мотив знову встане Вмая-Ковском.

Де вихід з тупика, з нерозуміння, про яке пі-сала Цветаева? Бути може, майбутнє сприйме поета,

Зрозуміє й прийме його сьогоденням, відкритим, искрен-їм? Прийдешні люди! Хто ви? От я, весь біль і ушиб. Вам заповім сад фруктовий моєї великої душі

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания