Щоб літо виправдало сподівання

Завданнями, забезпечення повноцінного літнього відпочинку в оздоровчих таборах є:

– оздоровлення дітей, створення у них хорошого емоційного настрою, привнесення почуття романтики в повсякденне життя;

– виховання громадянських якостей і почуттів;

– виявлення інтересів, захоплень дітей, розвиток бажання отримати нові знання, вміння, навички,

– навчання дітей діяти у колективі; розвиток дитячого самоврядування;

– привчання до самообслуговування, залучення до трудових справ на користь і радість оточуючих.

Всі види виховної діяльності в таборі повинні здійснюватися згідно з певним оздоровчим режимом дня. Необхідно постійно дбати про безпеку життя дитини. Виховна діяльність має будуватися на принципах добровільної участі дітей у різних справах, вільного вибору ними занять, тому вихователям бажано створити варіативні програми діяльності.

Під час літнього відпочинку повніше, розкривається особистість дитини; в таких умовах швидше можна помітити те, що в школі залишається прихованим, краще вивчити і зрозуміти дитячу психологію. Крім того, доброзичливе ставлення однолітків і вихователів до кожної дитини сприяють самоствердженню тих дітей, які у шкільному житті вважалися «важкими». Тому не треба стримувати прагнення дітей та підлітків до самостійності, а навпаки, необхідно стимулювати творчий розвиток, ініціативу, кмітливість, активність кожної дитини.

Особливістю виховної роботи в літніх таборах відпочинку є оздоровлення дітей з використанням природного середовища (річок, озер, лісу), транспортних екскурсій. Тому тут має бути чітка виховна робота щодо самозбереження життя дітей і підлітків, попередження можливого травматизму і захворювань.

Не можна забувати і про дотримання санітарно гігієнічних вимог: створення порядку і затишку у спальних приміщеннях, ігрових кімнатах, кінозалах, місцях відпочинку.

Вирішення виховних завдань в літніх оздоровчих таборах має спиратися на віковий підхід у формуванні особистості, який передбачає постійну увагу до вікових особливостей психологічного розвитку дітей і підлітків, своєрідності їхнього духовного світу, піклування про хороший емоційний і фізичний стан коленого вихованця.

Організовуючи виховний процес із молодшими учнями, не можна забувати про те, що вони спілкуються з однолітками переважно в іграх, треба звертати увагу на ту діяльність, якою вони займаються (робота в гуртках, колекціонування, інші захоплення). Тому вся життєдіяльність молодших учнів за умов оздоровчого табору має бути насичена іграми, конкурсами, святами.

Методичні вимоги до організації гри:

• вибір гри залежить від виховних завдань, які необхідно вирішити у роботі з дитячим колективом;

• необхідно враховувати психічні та фізичні особливості, навички, вміння, інтереси дітей;

• гра повинна мати ефектний початок і кінець, передбачати певні труднощі, інакше буде нецікаво; якщо гра-подорож іде за станціями, їх має бути не більше п’яти, інакше гра розтягнеться;

• важливо, щоб у грі брало разом з дітьми обговорити її результати.

Організовуючи виховну роботу з підлітками, пам’ятаємо, що саме цей вік – це вік кипучої енергії та активності, ініціативи та творчості. Саме в цей час підліток починає проявляти особливий інтерес до громадського життя, намагається розібратись у потоці інформації, виробити власну точку зору. Врахування вікових особливостей в роботі з підлітками передбачає розвиток їхньої ініціативи і самостійності; формування пізнавальних інтересів і потреб; виховання організаторських умінь, відповідальності за доручену справу.

Природна потреба в здоровому суперництві підлітка повинна реалізовуватись у різноманітних конкурсах і змаганнях. Це можуть бути вікторини; конкурси пісні, на кращу розповідь, гумору та сатири, живих картин, моди; лицарський турнір; День етикету; бій ораторів; вечір фантастичних ідей;, «Прес-бій»; турнір «всезнайок»; віночок пісень; кіль цівка загадок, приказок, прислів’їв. А можна провести концерт-експромт «Загадка» та конкурс-концерт «Ромашка».

Під час проведення концерту-експромту на сцені виконуються номери художньої самодіяльності, глядачі мають відгадати авторів, композиторів, назви творів. Під час проведення конкурсу-концерту «Ромашка» учасники «відривають» пелюстки, на яких записані завдання творчого характеру: заспівати, затанцювати, розповісти вірш, придумати історію чи казку тощо.

Для розвитку індивідуальних творчих здібностей у таборі необхідно організувати роботу гуртків за інтересами, спортивних та туристичних секцій, театральних, музичних, танцювальних колективів, об’єднань любителів поезії, фантастики, політики, подорожей тощо. Постійне відвідування таких об’єднань – не головне, адже дитина хоче і має спробувати себе у різних видах діяльності, поспілкуватися з різними людьми. Крім того, пам’ятаємо, що завжди у будь-якому колективі є діти, які в даний момент прагнуть побути на самоті. Це не примха, це – фізіологічна потреба віку, і побачити таку потребу, підтримати її, а не засуджувати – професійне вміння вихователя.

Кожний вожатий веде Щоденник загонового вожатого, в якому аналізує кожний прожитий день, робить висновки, узагальнення, накреслює план на перспективу. Форма записів може бути така:

1. Назва табору, загону. Черговість зміни. Прізвище, ім’я вожатого. Дата початку і кінця зміни.

2. Список вихованців і необхідні дані про кожного з них (дата народження, в який клас перейшов, дані про батьків, домашня адреса, телефон; в яких секціях, гуртках хотів би займатися; чи вміє плавати; здібності дитини; який раз у таборі).

3. Організаційна сторінка: назва загону, девіз, промова, загонова пісня, рада загону і доручення в загоні, списки дітей за ланками або МІГами (малими ініціативними групами).

4. Педагогічна характеристика загону, в якій фіксуються вікові та індивідуальні особливості вихованців, ставлення до товаришів, колективу; їх уміння в різних видах діяльності, організаторські здібності.

5. План-сітка роботи загону (узгоджена з планом роботи табору ).

6. Правила техніки безпеки. Після ознайомлення з правилами техніки безпеки діти власноруч пишуть: «З інструкцією техніки безпеки ознайомлений» та ставлять підпис.

3 інструкцією техніки безпеки ознайомлений Підпис

Трудова діяльність: самообслуговування, чергування в їдальні, благоустрій території, операція «Затишок» (в спальних приміщеннях);

• художньо-творча діяльність – концерт «Ромашка», конкурс «живих» картин, мальований фільм, музичний експрес, концерт-блискавка;

• інтелектуальна діяльність: політичний турнір, конкурс ерудитів;

• пізнавальна: екскурсія по табору, бесіди з краєзнавства;

• фізкультурно-спортивна: зарядка, проведення веселих змагань;

• санітарно-оздоровча: медичний огляд, виконання санітарно-гігієнічних вимог, додержання режиму дня.

Орієнтовний режим дня для заміського оздоровчого табору

  Елементи режиму дня Час

  1. Підйом та прибирання ліжок 8.00-8.10

  2. Ранкова гімнастика 8.10-8.30

  3. Водні процедури 8.30-8.50

  4. Ранкова лінійка 8.50-9.00

  5. Сніданок 9.00-9.30

  6. Участь у загальнокорисній праці 9.30-10.00

  7. Оздоровчі сонячні ванни, душ, купання, спортивні змагання, ігри на свіжому повітрі 10.00-12.00

  8. Робота гуртків, секцій, об’єднань; вільний час 12.00-13.00

  9. Обід 13.00-13.50

  10. Підготовка до денного відпочинку 13.50-14.00

  11. Післяобідній сон 14.00-15.30

  12. Прибирання ліжок, корегуюча гімнастика, процедури для загартування 15.30-16.00

  13. Полуденник 16.00-16.30

  14. Загонові, загальнотабірні справи 16.30-18.30

  15. Вільний час, тихі ігри, індивідуальне читання 18.30-19.00

  16. Вечеря 19.00-19.40

  17. Вечори, дискотеки 19.40-21.40

  18. Вечірні загонові «вогники» 21.40-2^.10

  19. Вечірній туалет 22.10-22.30

  20. Відбій 22.30

7. «День за днем» – щоденні записи вожатого (путівка дня, аналіз, висновки, роздуми про те, як вдалося вирішити поставлені завдання; фіксується настрій дітей у загоні, їхня активність тощо). За методикою виховної роботи, виділяється три основних періоди змін в оздоровчому таборі.

І. Організаційний період зміни. Це найбільш важливий і складний період, оскільки необхідно за короткий проміжок часу вивчити інтереси та уподобання кожної дитини, згуртувати дитячий колектив для того, щоб з його допомогою виховувати особистість.

Рекомендовані види й організаційні форми діяльності:

• гра на знайомство і спілкування, вечір знайомств, вогнище дружби, загонові вогники з елементами гри;

• організаційно-масова діяльність: випуск першої стіннівки «Здрастуй, табір!» (уявлення про майбутнє життя в таборі); чергування в таборі, виконання доручень, вибори активу, визначення загальних перспектив перебування дітей в таборі; щоденне підбиття підсумків табірного дня;

«Вогник» у таборі – це колективне обговорення загоном і вожатим прожитого дня, аналіз проведених справ, взаємин. Це осмислення дій, конкретне втілення в життя принципу самоврядування: самі плануємо, організуємо, проводимо, аналізуємо. «Вогник» не обов’язково повинен мати атрибут – «вогнище» або свічка. Головне в ньому – зміст і тональність розмови, обговорення. «Вогник» – це тісне коло друзів. У колі кожен бачить обличчя та очі своїх товаришів.

Педагогічні завдання «вогника» – навчити мистецтва

Розмови. Зміст «вогників»: аналіз справ; аналіз дня;

«вогник» – відверта розмова; «вогник» чергового за

Гону; тематичний «вогник»; «вогник» – сюрприз; «вогник» знайомства.

З метою вивчення інтересів і уподобань (вихованців можна провести анкету:

• Що ти вмієш робити, чого можеш навчити товаришів?

• Яке доручення хотів би виконувати?

• Твої інтереси, захоплення?

• Чого б ти хотів навчитися в таборі?

Для успішного планування виховної роботи можна провести анкету «Хочу, щоб це було. Хочу, щоб це було так!» Орієнтовні запитання:

• Які справи ти пропонуєш провести в загоні?

• Організатором якої справи ти хотів би бути сам? Рекомендуємо також провести усне опитування

«Ваша думка, ваша пропозиція»: його проводять дитячі репортери серед дітей і дорослих, а також експертний випуск газети «А як у вас?». У газеті лише запитання і вільне місце для відповідей: «Які справи у школі чи таборі, де був раніше, тобі запам’ятались?»

Цікавою для дітей буде й «Скарбничка пропозицій». Вивішується скринька «Бажаю-пропоную». Для того щоб скарбничка була більш дієвою і стимулювала дітей до прояву ініціативи та творчості, можна протягом дня випустити одну-дві «Блискавки» чи зробити повідомлення в загоні про пропозиції, що надійшли від дітей.

Закінчується організаційний період урочистою лінійкою відкриття табірної зміни.

II. Основний період зміни.

Завдання цього періоду:

• створення оптимальних умов для організації виховної, розвивальної та оздоровчої діяльності, спілкування дітей, що сприяє формуванню соціально цінних відносин в колективі, позитивного ставлення один до одного;

• сприяння реалізації особистості кожної дитини;

• забезпечення виконання дітьми режиму дня, правильне чергування фізичних, емоційних навантажень протягом дня і всього періоду.

Рекомендовані форми діяльності:

• конкурси, огляди, змагання з різних видів діяльності, які сприяють самовизначенню загонів, що проявляють перші колективні емоції, першу спільну радість;

• справи комплексного характеру (День жиру, День пам’яті, День туриста, операція «Наш друг – природа», День милосердя, День етикету, День фантазера. День спорту. День квітів тощо).

• трудові справи, самоврядування, чергування в їдальні, по табору, благоустрій території.

Ось як можна спланувати, скажімо, День квітів:

1. Урочисте відкриття свята квітів (на ранковій лінійці).

2. Виставка газет.

3. Конкурс малюнків (можна на асфальті) «Квіткові фантазії».

4. Радіогазета «Пісні про квіти».

5. Загальнотабірне свято «Бал щитів» (легенди, вірші, пісні про квіти, танок квітів тощо).

6. Дискотека з нагородженням переможців за підсумками свята.

Важливо використати у виховній роботі державні та народні свята, що припадають на літній період: святкування Дня Конституції України (червень), Дня Незалежності (24 серпня), свята Івана Купала (липень) тощо. Бажано роботу до цих свят організувати за віковими групами.

Ось як можна відсвяткувати День Незалежності України в літньому оздоровчому таборі.

Для молодших дітей:

• конкурс малюнків «Ми живемо в Україні»;

• конкурс мальованих фільмів на тему українських казок;

• година народних ігор «Граймося з нами»;

• фестиваль героїв українських казок «Гостини казкової родини»;

• година українських народних загадок;

• конкурс на кращий віночок українських народних пісень «Заспіваймо пісню веселеньку».

Для дітей середнього віку:

• театрально-пізнавальна програма про традиції та зви

Чаї українців «Сторінками народного календаря»;

• спортивно-розважальна програма «Між нами, козаками» (козацькі ігри та забави);

• «Пісня – душа народу» (концерт українських народних пісень);

• «Рідна мова – пісня солов’їна» (конкурс юних мовознавців );

• вечір «Україно, мій духмяний дивоцвіт, через терни йшла до волі стільки літ».

III. Підсумковий період зміни. Завдання цього періоду:

• проаналізувати досягнутий рівень розвитку колективу;

• допомогти кожному вихованцеві осмислити і закріпити навички, набуті в таборі;

• підготувати дітей до від’їзду.

Цей період триває 2-3 дні і завершується урочистою лінійкою, присвяченою закриттю табірної зміни.

Після урочистої лінійки бажано провести святковий концерт, який ґрунтуватиметься на вміннях і навичках, здобутих дітьми в таборі.

Можна провести1 підсумкові збори в загоні, таборі, де визначається внесок кожного в загальну справу, відбувається нагородження і даються рекомендації щодо самовиховання. Доцільно провести анкетування «Чого я навчився в таборі» та підготувати накази для дітей наступної зміни.

Методикою виділяється три типи дитячих організацій у таборах відпочинку:

1. Піонерські дружини (з оновленими цілями та змістом роботи).

2. Дитячі організації, що імітують держави, республіки, міста (органи дитячого самоврядування).

3. Дитячі організації – казкові держави, космічні кораблі, флотилії тощо, що «здійснюють» фантастичні подорожі.

Спробуйте створити свій, оригінальний тип дитячої організації. Можливо, це буде незвичайне місто? Нехай загони висунуть свої кандидатури на посаду мера міста. Кандидат продумає програму заходів, які мають проводитися в таборі. Загони на загальному зборі табору представлять своїх кандидатів (форми різні). Кожний кандидат знайомить «виборців» зі своєю програмою, відповідає на питання (час обмежений). А далі проводяться випробування для кандидатів. Кожний загін знає свого кандидата і пропонує такий конкурс, у якому він сильний, буде-виглядати краще всіх. Конкурс може бути поетичний, технічний, художній та* інші. Із всіх кандидатур вибирають одну.

А можливо, ви створите дитячу казкову державу? Запропонуйте загонам продумати відповіді на запитання:

• Як повинен виглядати острів, щоб вони погодилися на ньому жити?

• Назвіть справи та обов’язки, які ви виконували до табору, і які продовжували б виконувати на острові із задоволенням, а від яких би відмовилися?

• Ваші улюблені ігри, в які б ви хотіли грати на острові?

• Оскільки острів буде одночасно і дитячою державою, продумайте, як і хто буде управляти нею? Які права та обов’язки будуть у жителів острова? Як ви його назвете?

На загальному зборі табору можна провести захист проектів «Казкової держави» та обрати кращий.

Бажаємо вам творчого натхнення в справі організації літнього відпочинку дітей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания