ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Завдання. Інсценізуйте байку Івана Крилова «Вовк і Ягня». Визначте, які права Ягня порушив Вовк.

Іван Крилов Вовк і Ягня

У сильного безсилий винен завжди:

Цих прикладів в історії ми досить знаємо.

Та ми історій не складаємо,

А в байці можемо це розповісти. (Текст байки).

Вовк порушив право дитини вільно висловлювати свої думки: «Мовчи, гоноровите…» (ст. 12, 13), право дитини на любов та піклування (Стаття 3), невід’ємне право дитини на життя (Ст. 6).

1. Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в |

Здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.

СТАТТЯ 17 (повний виклад) Держави-учасниці визнають важливу роль заохочують міжнародне співробітництво в засобів масової інформації і забезпечують, галузі підготовки, обміну і розповсюдження та розповсюдження інформації і матеріалів, корисних захисту дитини від інформації і матеріалів, що для дивини в соціальному і культурному відношенні завдають шкоди її благополуччю, враховуючи порушення.

Щоб дитина мала доступ до інформації і матеріалів із різних національних і міжнародних джерел, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю, а також здоровому фізичному і психічному розвитку дитини. З цією метою держави-учасниці:

А) заохочують засоби масової інформації до різної інформації і матеріалів із різних культурних, національних і міжнародних джерел;

В) заохочують видання і розповсюдження дитячої літератури;

Г) заохочують засоби масової інформації до приділення особливої уваги мовним потребам дитини, яка належить до якої-небудь групи меншостей або корінного населення;

Д) заохочують розробку належних принципів

Дайте оцінку вчинку Миколки.

Миколка порушив право Аліни на особисте життя.

Ситуація 3. Сашко закохався і почав писати вірші. Зошит з віршами він приніс у школу. Дівчатка-однокласниці взяли зошит, прочитали вірші Сашка і показали їх учительці. Вчителька на уроці на весь клас прочитала вірш Сашка

1. Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я і засобами лікування хвороб та відновлення здоров’я.

2. Держави-учасниці домагаються повного здійснення цього права, зокрема вживають заходів для:

• зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності; .

• забезпечення надання необхідної медичної допомоги і охорони здоров’я всіх дітей з приділенням першочергової уваги розвитку первинної медично-санітарної допомоги;

• боротьба з хворобами і недоїданням, у тому числі в рамках первинної медико-санітарної допомоги, шляхом поряд з іншим застосування легкодоступної технології та надання достатньо поживного продовольства і чистої питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднення навколишнього середовища;

• надання матерям належних послуг по охороні здоров’я у до пологовий і післяпологовий і період;

• забезпечення обізнаності всіх прошарків і суспільства, зокрема батьків і дітей, щодо здоров’я і харчування дітей, переваги грудного годування, гігієни, санітарії середовища! Перебування дитини і запобігання нещасним випадкам, а також їх доступу до освіти та їх підтримки у використанні цих знань;

• розвитку просвітницької роботи і послуг у і галузі профілактичної практики, що негативно впливає на здоров’я дітей.

3. Держави-учасниці зобов’язуються заохочувати міжнародне співробітництво і розвивати його з метою поступового досягнення і повного здійснення права, яке визнається в цій статті. В цьому зв’язку особлива увага) має приділятися потребам країн, що розвиваються.

СТАТТЯ 27 ( Держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

Батько (- ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Держави-учасниці відповідно до національних умов і в межах своїх можливостей вживають необхідних заходів для надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні цього права і у випадку необхідності повний виклад) ті надають матеріальну допомогу і підтримують програми, особливо щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом.

Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення відновлення утримання дитини батьками або іншими особами, які відповідають за дитину як всередині держави-учасниці, так і за кордоном. Зокрема, якщо особа, яка несе фінансову відповідальність за дитину, і дитина проживають и різних державах, держави-учасниці сприяють приєднанню до міжнародних угод або укладанню таких угод, а також досягненню інших відповідних домовленостей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания