Як я розумію слово «культура»

Слово “культура” походить від латинського слова colere, що означає культивувати, або обробляти ґрунт. У середні століття це слово стало позначати прогресивний метод оброблення зернових, у такий спосіб виник термін agriculture або мистецтво землеробства. Але в XVIII і XIX вв. його стали вживати й стосовно людей, отже, якщо людина відрізнялася добірністю манер і начитаністю, його вважали “культурним”. Тоді цей термін застосовувався головним чином до аристократів, щоб відокремити їх від “некультурного” простого народу. Німецьке слово Kultur також означало високий рівень цивілізації. У нашім сьогоднішнім житті слово “культура” усе ще асоціюється з оперним театром, прекрасною літературою, гарним вихованням

Сучасне наукове визначення культури відкинуло аристократичні відтінки цього поняття. Воно символізує переконання, цінності й виразні засоби (застосовувані в літературі й мистецтві), які є загальними для якоїсь групи; вони служать для впорядкування досвіду й регулювання поводження членів цієї групи. Вірування й погляди підгрупи часто називають субкультурою

Засвоєння культури здійснюється за допомогою научения. Культура створюється, культурі навчаються. Оскільки вона здобува_ не біологічним шляхом, кожне покоління відтворює її й передає наступному поколінню. Цей процес є основою соціалізації. У результаті засвоєння цінностей, вірувань, норм, правил і ідеалів відбуваються формування особистості дитини й регулювання його поводження. Якби процес соціалізації припинився в масовому масштабі, це привело б до загибелі культури

Культура формує особистостей членів суспільства, тим самим вона в значній мірі регулює їх поводження

Про те, наскільки важлива культура для функціонування індивіда й суспільства, можна судити по поводженню людей, не охоплених соціалізацією. Неконтрольоване, або інфантильне, поводження так званих дітей джунглів, які виявилися повністю позбавленими спілкування з людьми, свідчить про те, що без соціалізації люди не здатні засвоїти впорядкований спосіб життя, опанувати мовою й навчитися добувати засобу до існування. У результаті спостереження за декількома “істотами, що не проявляли ніякого інтересу до того, що відбувалося навколо, які ритмічно розгойдувалися взад і вперед, немов дикі звірі в зоопарку”, шведський натураліст XVIII в. Карл Линней зробив висновок, що вони є представниками особливого виду. Згодом учені зрозуміли, що в цих диких дітей не відбулося розвитку особистості, для якого необхідне спілкування з людьми. Це спілкування стимулювало б розвиток їхніх здатностей і становлення їх “людських” особистостей

Якщо культура регулює поводження людей, чи можемо ми зайти так далеко, щоб назвати її репресивної? Часто культура дійсно придушує спонукання людини, але вона не виключає їх повністю. Вона скоріше визначає умови, при яких вони задовольняються. Здатність культури керувати людським поводженням обмежена з багатьох причин. Насамперед небезмежні біологічні можливості людського організму. Простих смертних не можна навчити перестрибувати через високі будинки, навіть якщо суспільство високо цінує такі подвиги. Точно також існує межа знань, що може засвоїти людський мозок

Фактори навколишнього середовища також обмежують вплив культури. Наприклад, посуха або виверження вулкана можуть порушити сформований спосіб землеробства. Фактори навколишнього середовища можуть перешкоджати формуванню деяких моделей культури. Відповідно до звичаїв людей, що живуть у тропічних джунглях з вологим кліматом, не прийнято протягом тривалого часу обробляти певні ділянки землі, оскільки на них не можна довго одержувати високі врожаї зернових

Підтримка стійкого громадського порядку також обмежує вплив культури. Саме виживання суспільства диктує необхідність осуду таких учинків, як убивство, злодійство й підпал. Якби ці вчинки одержали широке поширення, стало б неможливим співробітництво між людьми, необхідне для збирання або виробництва продуктів харчування, забезпечення житлом і здійснення інших поважних вигляд діяльності

Інша важлива частина культури полягає в тому, що культурні цінності формуються на основі відбору певних видів поводження й досвіду людей

Кожне суспільство здійснило свій відбір культурних форм. Кожне суспільство з погляду іншого зневажає головним і займається маловажними справами. В одній культурі матеріальні цінності ледь зізнаються, в іншій вони окакзивают вирішальний вплив на поводження людей. В одному суспільстві до технології ставляться з неймовірною зневагою, навіть у сферах, необхідних для виживання людей; в іншому аналогічному суспільстві постійно, що вдосконалюється технологія, відповідає вимогам часу. Але кожне суспільство створює величезну культурну надбудову, що охоплює все життя людини – і юність, і смерть, і пам’ять про нього після смерті

У результаті такого відбору минулі й нинішні культури зовсім різні. У деяких суспільствах уважали війну найблагороднішою діяльністю людини. В інших неї ненавиділи ,а представники третіх не мали про неї подання. Відповідно до норм однієї культури жінка мала право виходити заміж за свого родича. Норми іншої культури це рішуче забороняють. У нашій культурі галюцинації вважаються симптомом психічного захворювання. Інші суспільства розцінюють ”містичні бачення” як вищу форму свідомості. Коротше кажучи, існує безліч розходженні між культурами

Навіть випадне зіткнення із двома або декількома культурами переконує, що розходженням між ними немає числа. Ми й Вони їздимо по різних сторонах, Вони говорять на іншій мові. У нас різні думки про те, яке поводження божевільне, а яке нормальне, у нас різні поняття доброчесного життя. Значно сутужніше визначити загальні риси, властиві всім культурам, – культурні универсалии.

Соціологи виділяють більше 60 культурних универсалей. До них ставляться спорт, прикраса тіла, спільна праця, танці, утворення, похоронні ритуали, звичай дарувати подарунки, гостинність, заборони кровозмішення, жарту, мова релігійні обряди, виготовлення знарядь праці й спроби впливати на погоду

Однак для різних культур можуть бути характерно різні види спорту, прикрас і т.д. Навколишнє Середовище є одним з факторів, що викликають ці розходження. Крім того, всі культурні особливості обусловленни історією певного суспільства й формується в результаті унікального розвитку подій. На основі різних видів культур виникли різні види спорту, заборони на кревні шлюби й мови, але головне – у тій або іншій формі вони є в кожній культурі

Чому існують культурні универсалии? Деякі антропологи вважають, що вони формуються на основі біологічних факторів. До них ставляться наявність двох підлог; безпорадність дитин; потреба в їжі й теплі; вікові розходження між людьми; засвоєння різних навичок. У зв’язку із цим виникають проблеми, які треба вирішувати на основі даної культури. Певні цінності й способи мислення також є універсальними. У кожному суспільстві заборонені вбивство й засуджується неправда, у жодному з них не схвалюється страждання. Всі культури повинні сприяти задоволенню певних фізіологічних, соціальних і психологічних потреб, хоча зокрема можливі різні варіанти

У суспільстві виникає тенденція судити про інші культури з позиції переваги своєї власної. Ця тенденція називається – ентоцентризмом. Принципи етноцентризма знаходять виразне вираження в діяльності місіонерів, які прагнуть звернути, “варварів” у свою віру. етноцентризм пов’язаний із ксенофобією – страхом і ворожістю до чужих поглядів і звичаїв

етноцентризмом відзначена діяльність перших антропологів. Вони були схильні порівнювати всі культури зі своєї, котру вважали самої передовий . На думку американського соціолога Вільяма Грем Самнера культуру можна зрозуміти тільки на основі аналізу її власних цінностей , у її власному контексті. Така точка зору називається культурним релятивізмом. Читачі книги Самнера були вражені, прочитавши, що людожерство й дітовбивство мали сенс у тих суспільствах, де практикувалися подібні звичаї

Культурний релятивізм сприяє розумінню тонких розходжень між близькими культурами. Наприклад, у Німеччині дверей в установі завжди щільно закриті, щоб роз’єднати людей. Німці вважають, що інакше службовці відволікаються від роботи. Навпаки, у США двері кабінетів звичайно відкриті. Американці, які працюють у Німеччині, часто скаржилися, що закриті двері викликали в них відчуття непривітності навколишніх і почуття відчуження. Закриті двері для американця мають зовсім не той зміст, що для німця

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания